joi, 12 decembrie 2013

Comunicarea Consiliului de mediere - mediatorii trebuie sa se inscrie intr-o asociatie profesionala.

cid:image002.png@01CD1665.D9C4E540Stimaţi mediatori,
 
Vă informăm că Secretariatul tehnic al Consiliului de Mediere desfăşoară o amplă activitate de verificare şi actualizare a bazei de date existente în evidenţa instituţiei, în scopul îmbunătăţirii conţinutului Tabloului mediatorilor autorizaţi.
Verificările facute  au scos în evidenţă următoarele neconformităţi importante:
 
1.     Peste 1800 de mediatori nu figurează în Tablou că sunt înscrişi într-o Asociaţie profesională din domeniul medierii, potrivit prevederilor:
- Art. 12 alin (2) lit. g) si Art. 24 din Legea  nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator cu modificările şi completările ulterioare.
- Art. 3 alin (1^1), Art.40 alin (9) lit. b) şi alin (9^1), Art.44 alin (2) lit. i), Art. 52^3 alin (5), Art. 52^16 alin (2), Art. 83^2 şi Art. 83^7 alin (1) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului de Mediere cu modificările şi completările ulterioare.
 
2.     Peste 1000 de mediatori, autorizaţi începând cu şedinţa CM din 25.02.2012, au depăşit termenul de un an de la autorizare şi nu au transmis încă la Consiliu dovada înregistrarii în evidenţele fiscale a activităţii de mediere şi a formei de exercitare a profesiei de mediator (CIF), asa cum s-au obligat prin Declaraţia pe proprie răspundere depusă în dosarul de solicitare a autorizării (Anexa 2B pct. a.).
De asemenea, sunt mediatori, autorizaţi anterior datei de 25.02.2012, care, potrivit prevederilor existente pînă la 25.02.2013, aveau obligaţia să depună la Consiliu dovada înregistrării fiscale în termen de 30 de zile de la data autorizării.
Ca urmare, sub sancţiunea înscrierii în Tabloul mediatorilor la secţiunea de mediatori inactivi şi setarea ca „invizibil” în versiunea electronică a TM-lui din site-ul CM, tuturor mediatorilor care fac obiectul celor menţionate la pct. 1 şi 2 le adresăm rugămintea să comunice la Consiliul de Mediere:
 
a)  o Adeverinţă din care să reiasă că sunt membri ai unei Asociaţii profesionale din domeniul medierii sau membri într-o altă asociaţie decât cea comunicată la autorizare, împreună cu Declaraţia de înscriere date în Tabloul mediatorilor (Anexa 2A) publicată la adresa: http://www.cmediere.ro/formulare-utile/9/, completată cu noile date. Adeverinţa este valabilă numai dacă este eliberată de către o Asociaţie profesională înscrisă în Secţiunea I - Asociaţii profesionale în domeniul medierii din Registrul Naţional de Evidenţă a Organizaţiilor în Domeniul Medierii (RNEODM), publicat pe site-ul instituţiei la adresa: http://www.cmediere.ro/informatii-de-interes-public/registrul-national-de-evidenta-al-organizatiilor-in-domeniul-medierii/34/.
b)  dovada înregistrării în evidenţele fiscale a activităţii de mediere şi a formei de exercitare a profesiei de mediator (CIF), copie „conform cu originalul”.
Documentele se vor transmite, după caz, în format scanat la adresa de e-mail secretariat@cmediere.ro, prin Fax la nr. 021.330.25.28, prin curier, poştă sau personal, până la data de 20.12.2013.
 
Rugăm, de asemenea, ca acest mesaj să nu fie luat în considerare de mediatorii care nu fac obiectul acestei solicitări.
 
Pentru eventuale neclarităţi sau detalii contactaţi Consiliul la telefoanele publicate pe site la secţiunea „Contact”
 
Vă mulţumim pentru, întelegere, cooperare şi sprijin.
 
Cu stimă,
Cornel Pavel
 

Niciun comentariu: