joi, 5 iunie 2014

Ghid in materie penala pentru organele judiciare

Astăzi 05.06.2014, ora 17.00, la sediul asociaţiei a avut loc o nouă întrunire a membrilor APMV.
Subiectele dezbătute au fost următoarele:
1) despre informarea obligatorie şi decizia CCR prin care informarea obligatorie a fost declarată neconstituţională.
Toţi cei prezenţi au fost nemulţumiţi de decizia CCR. S-a hotărât să aşteptăm motivarea pentru a şti cum să reacţionăm în continuare.2) formarea continuă si obligativitatea acumularii de puncte profesionale.
Având în vedere situaţia medierii în momentul de faţă, mediatorii, în unanimitate, au hotărât ca anul acesta să nu mai participe la nicio conferinţă, seminar sau curs de pregătire continuă. Eventual la sfârşitul anului, dacă va fi obligatorie acumularea de puncte profesionale, cei care doresc să mai rămână în profesie să participe la un singur curs de 20 de puncte.3) asociaţia şi bugetul ei.
În momentul de faţă, conform actelor contabile furnizate de contabilul asociaţiei, pe ultimii 3 ani de activitate 2011, 2012, 2013, asociaţia s-a întreţinut doar din cotizaţii şi mici sponsorizări.
Căutăm sponsori, proiecte de finanţare sau alte modalităţi de susţinere financiară a asociaţiei.4) plata cotizaţiei lunare(după cum probabil ştiţi, am decis sa ramană aceeaşi şi in 2014, adica 10 lei/lună). Cu toate acestea, foarte puţini mediatori se achită de această obligaţie.5) diverse
Avem 2 mediatori care doresc să părăsească profesia şi 4 care doresc să se suspende. Nemulţumirile principale sunt:
- legea medierii;
- lipsa unui corp profesional unic;
- conducerea CM şi modul în care sunt apărate interesele mediatorilor.
6) asociaţia a încheiat un acord de colaborare cu Asociaţia Mediatorilor Galaţi. În urma acestei colaborări am primit formatul electronic al unui "Ghid in materie penala pentru organele judiciare" şi un afiş de informare privind medierea în domeniul penal.
Colegii mediatori au fost foarte interesaţi de acest mod de promovare a medierii în penal.
Au fost realizate 50 de ghiduri şi 50 de afişe dar se pare că nu ajung.
Vor mai fi făcute 20 de ghiduri şi 20 de afişe.
Aceste materiale vor fi distribuite la tribunal, judecătorii şi la secţiile de poliţie din Vrancea.
Următoarea întrunire a mediatorilor din cadrul APMV va fi la sfârşitul lunii septembrie 2014.

Preşedinte APMV
mediator Nicolae Dediu

Niciun comentariu: